Kiểm định an toàn kỹ thuật cho cho xe máy chuyên dùng

Thủ tục kiểm định, cấp giấy chứng nhận và tem lưu hành cho xe máy chuyên dùng trong khai thác sử dụng

I. Trình tự thực hiện:
1. Chủ xe hoàn thiện 01 bộ hồ sơ kiểm tra theo quy định tại Điều 19 của Thông tư 89 nộp cho Đơn vị kiểm tra.
2. Đơn vị kiểm tra tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác); Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì thống nhất thời gian và địa điểm kiểm tra (đối với Xe yêu cầu kiểm tra ngoài Đơn vị kiểm tra).
3. Đơn vị kiểm tra tiến hành kiểm tra: nếu kết quả không đạt thì thông báo ngay cho Chủ xe; Nếu kết quả đạt thì cấp Giấy chứng nhận theo quy định trong thời hạn 01 ngày làm việc khi kiểm tra tại Đơn vị kiểm tra hoặc trong thời hạn 03 ngày làm việc khi kiểm tra ngoài Đơn vị kiểm tra, kể từ ngày kết thúc kiểm tra.

II. Cách thức thực hiện: Chủ xe có thể nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Đơn vị kiểm tra hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng hình thức phù hợp khác.

III. Thành phần hồ sơ:
1. Giấy đề nghị kiểm tra ATKT & BVMT Xe trong khai thác, sử dụng khi yêu cầu kiểm tra ngoài Đơn vị kiểm tra theo mẫu quy định tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư 89.
2. Một trong các tài liệu sau đây đối với Xe kiểm tra lần đầu:
a) Bản chính hoặc bản điện tử Chứng chỉ chất lượng;
b) Bản sao Phiếu xuất xưởng;
c) Bản sao tài liệu kỹ thuật có bản vẽ tổng thể và thông số kỹ thuật cơ bản của Xe hoặc bản đăng ký thông số kỹ thuật Xe do tổ chức, cá nhân lập đối với Xe được nhập khẩu hoặc sản xuất, lắp ráp trước ngày 01 tháng 12 năm 2009 (ngày Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng có hiệu lực).
3. Bản chính Giấy chứng nhận cải tạo đối với Xe có cải tạo;

IV. Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm tra lưu hành:
Chủ phương tiện có thể đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm XMCD trong khai thác sử dụng được cập nhật trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

V. Kết quả thực hiện:
– Xe kiểm tra đạt tiêu chuẩn, Đơn vị đăng kiểm thu lệ phí, trả hóa đơn thu lệ phí và cấp Giấy chứng nhận lưu hành, Tem lưu hành theo mẫu quy định tại Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT .
– Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận lưu hành: 12 tháng.

VI. Phí, lệ phí:
Mức thu phí và lệ phí kiểm định an toàn kỹ thuật theo quy định tại Thông tư 238/2016/TT-BTC và Thông tư 199/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài Chính.

VII. Căn cứ pháp lý:
– Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT của Bộ GTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bao vệ môi trường xe máy xchuyên dùng.
– Thông tư 238/2016/TT-BTC của Bộ tài chính và Thông tư 199/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài Chính