Cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo

Cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo

Cơ quan Công bố/Công khai UBND tỉnh Hà Nam
Mã thủ tục T-HNA-091834-TT
Cấp thực hiện Không có thông tin
Lĩnh vực Đường bộ
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
1. Bước 1 – Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
2. Bước 2 – Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra và nhận những hồ sơ hợp
lệ theo quy định, vào sổ theo dõi, ghi phiếu giao nhận hồ sơ và hẹn ngày
trả kết quả với cá nhân, tổ chức đến làm thủ tục.
3. Bước 3 – Hội đồng nghiệm thu cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ của Sở Giao
thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, lập biên bản kiểm tra chất lượng
an toàn kỹ thuật xe cơ giới cải tạo. Trình ký giấy chứng nhận ATKT-BVMT
xe cơ giới cải tạo lên Lãnh đạo Sở.
4. Bước 4 – Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Cách thức thực hiện
Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. + Văn bản đề nghị của cơ sở thi công cải tạo
2. + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở thi công cải tạo.
3. + Hồ sơ thiết kế đã được thẩm định.
4. + Bản sao giấy chứng nhận đăng ký của xe cơ giới hoặc bản sao giấy chứng nhận chất lượng
xe cơ giới nhập khẩu đã qua sử dụng được phép nhập khẩu chưa có đăng ký biển số.
5. + Biên bản nghiệm thu xuất xưởng (KCS) của cơ sở thi công sản phẩm đối với sản phẩm cần nghiệm thu.
Số bộ hồ sơ 01 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
34.Cp GCN cht lng xe c gii ci to(cp GCN ATKT và BVMT cho xe c gii ci to).doc
Phí Không có thông tin
Lệ phí Không có thông tin
Mức giá Không có thông tin
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Không có thông tin
Cơ quan thực hiện Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định Sở Giao thông vận tải Hà Nam
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Không có thông tin
Cơ quan được ủy quyền Không có thông tin
Cơ quan phối hợp Không có thông tin
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Căn cứ pháp lý của TTHC
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC Không có thông tin
Đánh giá tác động TTHC Không có thông tin

Nguồn: Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia Về Thủ Tục Hành Chính