CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM BẮC KẠN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN - 2004D

Giám đốc: Vũ Đình Hào – 0912.257.856

Địa chỉ: Xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3934.996

Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 15:00
Thứ 7: 07:30 – 11:30

Dịch vụ khách hàng:
8×6

Thông tin trạm:

Gửi yêu cầu?