CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐĂNG KIỂM BẮC KẠN TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN - 2004D

Địa chỉ: Xóm 9, xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên
Điện thoại: 0208.3934.996
Giám đốc: Vũ Đình Hào – 0912.257.856